REKONŠTRUKCIE

Budovy na svoju prevádzku spotrebúvajú v Európe 40% energie, čo ich stavia na 3.miesto v oblasti producentov CO2. Polovica súčasných obytných budov v Európe bola postavená v období 1945-1980 – a väčšina z nich tu bude aj po roku 2050. Pri týchto číslach sa oplatí zamyslieť nad novými a inovatívnymi postupmi a riešeniami v oblasti obnovy existujúcich starších domov.

Väčšina obyvateľov týchto stavieb žije v nezdravých budovách (vlhkosť,chlad, prehrievanie, vysoké náklady na vykurovanie, málo prirodzeného denného svetla….), čo zhoršuje ich zdravotný a psychický stav.

Dobrou správou je, že väčšina z nich sa dá obnoviť na kvalitné a zdravé bývanie s nízkou spotrebou energie. Navrhneme zmeny a úpravy v oblastiach, ktoré výrazne zvýšia kvalitu bývania vo vašom staršom rodinnom dome.

Hlavné ciele a princípy rekonštrukcie vášho staršieho RD:

  • zdravé vnútorné prostredie
  • vysoká miera energetickej účinnosti
  • čo najmenší možný dopad na životné prostredie
  • cenová dostupnosť
  • náklady porovnatelné alebo menšie ako stavba nového RD alebo bytu v  porovnatelnej výmere
  • rozšírenie obytného priestoru-väčšia plocha okien
  • prirodzené vetranie
  • energetická efektivita (sebestačnosť?)
  • ochrana proti letnému prehrievaniu
  • etapizácia

Výhody zmysluplnej obnovy staršieho domu nie sú len v zlepšení jeho stavebnotechnického stavu – takisto sa jedná o:

využitie existujúcej stavby, resp. jej konštrukcií (základy, obvodové múry) a existujúceho pozemku (ušetrenie zeme (pôdy) oproti výstavbe novostavby na "zelenej lúke")

finančná a časová úspora pri využití existujúcich konštrukcií ( základy, obvodové konštrukcie, prípojky IS )

stabilizované územie, pravdepodobne aj existencia urbanistickej infraštruktúry a služieb (stavba v rámci pôvodnej štruktúry obce, dopravné napojenie, služby v pešom dosahu, atď)

využitie a recyklácia materiálu z pôvodnej stavby na nové konštrukcie, prípadne záhradné a terénne úpravy

Obnova vášho domu môže byť zrealizovaná v rôznom rozsahu – pri zachovaní funkčnosti zodpovedajúcej vašim finančným možnostiam. Varianty materiálových a technologických riešení podľa finančných možností majiteľov zahŕňajú všetky princípy rekonštrukcie. Rozdielny je len rozsah, materiálový štandard a technologické vybavenie rodinného domu.

Opýtajte sa nás,

ako vieme prerobiť váš starý rodinný dom na zdravú, úspornú stavbu. Váš starý dom bude spĺňať požiadavky na moderné bývanie vrátane energetickej účinnosti a zdravého vnútorného prostredia.

Čo získate:

kvalitnú tepelnú obálku budovy bez tepelných mostov

čerstvý vzduch

flexibilnú dispozíciu

tepelnýkomfort počas celého roka

akustický komfort

kvalitnú architektúru

dostatok denného svetla

netoxické, trvanlivé a recyklovateľné materiály