Zabezpečíme komplexné FINANCOVANIE

V spolupráci s renomovanou spoločnosťou CPM Associates Vám zabezpečíme komplexné financovanie Vášho projektu. 

Môžete si tiež vybrať jednu z 10 najsilnejších poisťovni na trhu, ktorá Váš DOMOV ochráni pred neočakávanými udalosťami ( živelné pohromy, krádež, vandalizmus, ... ). 

Cieľom našej spolupráce s CPM Associates je zabezpečiť pre klienta maximálny komfort a všetko na jednom mieste – od návrhu až po jeho financovanie.