Zabezpečíme pre vás PAPIERE NA ÚRAD

 • osadenie stavby
 • prípojky inžinierskych sietí
 • zmeny / úpravy katalógového projektu
 • dopracovanie na realizáciu stavby

 • energetický certifikát
 • inžinierska činnosť

5 krokov k vašim papierom

1. úvodné nezáväzné stretnutie, oboznámenie sa so situáciou, CP

2. dodanie/zabezpečenie potrebných podkladov, obhliadka pozemku

3. návrh zmien/úprav katalógového projektu

4. projekt na stavebné povolenie /dodanie dohodnutých dokumentov 

5. vybavenie stavebného povolenia

Vyberte si z našej ponuky TYPOVÝCH DOMOV

 • výber zo 4-och základných typov, ktorý dopracujeme podla vašich predstáv
 • praxou overené riešenia
 • variabilné dispozície
 • variabilné materiálové a konštrukčné riešenia stavby
 • variabilné možnosti riešenia fasády
 • energetický štandard A0
 • inžinierska činnosť

5 krokov k vášmu typovému domu

1. úvodné nezáväzné stretnutie, oboznámenie sa s Vašimi potrebami a predstavami, CP do 24 hodín

2. obhliadka pozemku, zabezpečenie potrebných podkladov 

3. dopracovanie typového projektu podľa Vašich predstáv

4. projekt na stavebné povolenie / jednostupňový projekt 

5. vybavenie stavebného povolenia

DOMOV NA MIERU

 • poradenstvo pri výbere pozemku
 • koncept a architektonická štúdia na mieru vašich predstáv a možností
 • kompletná dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby
 • energetický štandard A0
 • inžinierska činnosť

5 krokov k domovu na mieru

1. úvodné nezáväzné stretnutie, oboznámenie sa s Vašimi potrebami a predstavami, CP na štúdiu do 24 hodín

2. obhliadka pozemku, zabezpečenie potrebných podkladov do 7 dní

3. koncept a architektonická štúdia do 45 dní

4. projekt na stavebné povolenie /  jednostupňový projekt do 45 dní

5. vybavenie stavebného povolenia

Zabezpečíme komplexné FINANCOVANIE

Našim cieľom v oblasti financovania Vášho bývania je zabezpečiť pre klienta maximálny komfort a všetko na jednom mieste – od návrhu až po jeho financovanie. Načerpaním financií alebo podpisom poistných zmlúv sa naša služba nekončí - poskytujeme špičkovú starostlivosť, servis a optimalizáciu počas celej doby trvania zmluvných vzťahov s finančnými inštitúciami.

Zabezpečíme Vám komplexné financovanie Vášho budúceho bývania, ktoré garantuje bezproblémovú realizáciu stavby, prípadne kúpu nehnuteľnosti.

Môžete si tiež vybrať jednu z 10 najsilnejších poisťovní na trhu, ktorá Váš DOMOV ochráni pred neočakávanými udalosťami ( živelné pohromy, krádež, vandalizmus, ... ).

V prípade záujmu o finančné služby nás prosím kontaktujte na 0904 482 592.