Zabezpečíme pre vás PAPIERE NA ÚRAD

  • osadenie stavby
  • prípojky inžinierskych sietí
  • zmeny / úpravy katalógového projektu
  • dopracovanie na realizáciu stavby

  • energetický certifikát
  • inžinierska činnosť

5 krokov k vašim papierom

1. úvodné nezáväzné stretnutie, oboznámenie sa so situáciou, CP

2. dodanie/zabezpečenie potrebných podkladov, obhliadka pozemku

3. návrh zmien/úprav katalógového projektu

4. projekt na stavebné povolenie /dodanie dohodnutých dokumentov 

5. vybavenie stavebného povolenia